(re)Inauguració de la Sirga

 

Reinnauguració de @lasirga 20 d’Abril de 2007